Activités SOHRAM-CASRA en 26 juin 2019 - SOHRAM-DER 26 Haziran BM işkence ve kötü muameleyle mücadele kapsamındaki etkinlikleri

Türkçe versiyonu aşağıda bulabilirsiniz.

Chers amis et collègues,

Voici quelques échos de la « journée internationale de soutien aux victimes de la torture » 2019, organisée par SOHRAM-CASRA à Diyarbakir.

Malgré la situation difficile, nous avons pu réaliser ces programmes comme un signe d’espoir et d’encouragement pour l’avenir.

En raison les difficultés de la situation actuelle, de la guerre et du conflit interne, nous avons placé notre campagne du 26 juin sous le mot d’ordre :

SOLIDAIRITÉ AUX VICTEME DE LA TORTURE, RÉFUGIÉS AUX VICTIMES DE LA GUERRE et

AUX VICTIMES du Conflit interne

Le vendredi 21 juin nous sommes allés prier à la mosquée de Berat et le dimanche 23 juin à l’église de Ste. Marie à pour les victimes de la torture, de la guerre et de toutes les violences et autres actes cruels, inhumains et dégradants. C’était une première en Turquie et dans notre région et nous avons l’intention de reprendre ce geste commun chaque année en l’intégrant aux traditions de Sohram-Casra.

Le matin du 24 juin 2019, des enfants ont fait un lancer de cerfs-volants au bas des murailles de la vieille ville de Diyarbakir, comme chaque année, pour protester contre la torture, la guerre les violences de toute nature. Puis les participants ont inscrit leurs souhaits et ont allumé des bougies qu’ils ont placées dans les photophores reçus de l’ACAT Suisse et les ont laissé flotter au fil du Tigre, le fleuve qui passe à Diyarbakir.

Le 25 juin nous avons organisé notre pique-nique habituel, comme chaque année, pour les victimes de la torture et de la guerre, les familles et les personnes sensibles à ce sujet. Il s’agit de donner aux invités qui cette manifestation, d’oublier pendant un jour la torture, la guerre et les violences subies. Plus de 1’300 personnes étaient présentes, et parmi elles des centaines de victimes avec leurs familles.

Programme de notre pique-nique/Festival était comme suivant ;

 

Représentation les différentes animations.    Concours, jeux

Représentation musicale (Turc, Kurde, Arabe, Syriaque, Arménie, Turkmène et Laz.)

Danse folklorique (Kurde, Turc et Arabe)      Déjeuner – Discussions

Le 26 juin, comme chaque année, des séminaires ont eu lieu au Centre SOHRAM sur la lutte contre la torture et la réhabilitation des victimes, ainsi que sur les droits des victimes. Un autre séminaire avait pour but de faire connaître la psychothérapie et son utilité. Le matin du 26 Juin, Journée de l’ONU contre la torture, notre service de psychothérapie a organisé une réunion avec deux thèmes : « la situation la détention en Turquie » et « LES ENFANTS ET LES FEMMES DANS LES SITUATIONS DE GUERRE ET DE MIGRATION». Ces réunions ont eu lieu dans la grande salle du centre. Les thèmes traités :

  1. Les règles juridiques de la détention en Turquie, Les droits juridiques des détenus, Comment on peut se protéger contre la torture et de la violence
  2. « Les enfants et les femmes dans des situations de guerre et de migration».

L’après-midi du même jour Sohram-Casra a également organisé une réunion d’information dans la salle de notre centre, sur le but et l’importance de la journée contre la torture et sur l’utilité de la psychothérapie dans le domaine du traitement des victimes de la torture. Les questions suivantes ont été soulignées :

  1. Quelles sont les méthodes de traitement de physiothérapie ?
  2. Quelle est la nécessité de réhabilitation des victimes de la torture dans notre société ?

La réunion était ouverte au public. Nous avons distribué aux participants la brochure sur « Les règles juridiques de la détention en Turquie et les droits juridiques des détenus ».

Cordialement

Yavuz Binbay

Président

SOHRAM- CASRA

Değerli dostlarımız ;

Sizleri Sohram’ın 26 Haziran BM işkence ve kötü muameleyle mücadele kapsamında gerçekleştirmiş olduğu etkinlikler konusunda bilgilendirmek istiyoruz.  Bu çerçevede bir hafta boyunca işkence ve savaş mağdurlarıyla dayanışma ve kamuoyunun dikkatini bu insanlık suçlarına çekmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenlemeye çalıştık.

Tüm zor koşullara rağmen, bu yıl ki etkinliklerimizi gelecek için bir umut damlası ve gelecek için cesaret sembolü olarak gerçekleştirebildik.  Haziran 2019 için aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirdik;

Mevcut koşulların yansıyan zorlukları bölgemizdeki savaşlar ve ülkemizdeki iç kargaşalar sebebiyle, 26 Haziran BM işkence ve kötü muameleyle mücadele kampanyamızı “işkence, savaş, iç kargaşa mağdurları ve mültecilerle dayanışma ve bölgemizde ve dünyada işkenceye, savaşa ve kötü muameleye son” sloganıyla başlattık.

21 Haziran Cuma günü Berat camisinde,  23 Haziran Pazar günü Meryemana kilisesinde işkence, kötü muamele ve savaş mağdurları için ve insanlık suçu kapsamındaki bu uygulamaların ülkemizde ve dünyada son bulması için dua ettik. Bu etkinlik bu çerçevede ülkemizde ilk defa gerçekleşmiştir. Sohram olarak bu etkinliği bir gelenek gibi her yıl tekrarlayacağız. Bu konuya duyarlı herkesi bu geleneğe destek vermesi için çağrıda bulunuyoruz.

Her yıl olduğu gibi 24 Haziran sabahı çocuklar işkence, kötü muamele, savaş ve insanlık suçu kapsamındaki tüm uygulamaları protesto etmek ve son bulmasını dilemek amacıyla Diyarbakır surlarında uçurtma uçurdu.  Katılan çocuklar ACAT İsviçre’nin hazırlamış olduğu kâğıttan dilek kese kâğıdının içine mumlarını yakarak dileklerini yazıp Dicle nehrine bıraktılar.

25 Haziran tarihinde Dicle üniversitesinin tahsis ettiği piknik alanında işkence, kötü muamele ve savaş mağdurları için 1’300 kişinin katılımıyla geleneksel piknik şenliğimizi düzenledik. Katılımcıların bir gün boyunca işkence, savaş ve insanlık suçlarının tahribatlarını bir gün boyunca unutabilmesini amaçladık.

Piknik: /Festival programımız aşağıdaki etkinliklerle gerçekleşmiştir;

Skeçler – Animasyon Gösterisi – Yarışmalar

 

Sohram Canlı Müzik Grubu Türkçe, Kürtçe, Arapça, Zazaca, Ermenice, Süryanice, Lazca, Azerice, Türkmence müzik dinletisi.

 

Kürt, Türk ve Arap folklorundan oyunlar

  Sahram’ın katılımcılara ücretsiz olarak sunduğu öğlen yemeği.

Her sene olduğu gibi Sohram merkez binası konferans salonunda 26 Haziran günü işkencenin önlenmesi ve işkence ve şiddet mağdurlarının rehabilitasyonu ve insan hakları konulu seminerler verildi.  Oturumun biri psikoterapinin işkence ve şiddet mağdurlarının tedavisinde yeri ve önemi. Psikoterapi servisimizin düzenlediği diğer iki oturumun konuları ise;  « Türkiyede gözaltI ve tutuklularIn durumu » ve « SAVAŞ VE MüLTECİLİK KOŞULLARINDA KADIN VE Çocukların durumu».

Toplantılarımız halka açık ve ücretsizdir. Katılımcılara gözaltına alınanların ve tutukluların hakları konulu broşürler dağıtıldı.

Saygılarımızla.

Mim Yavuz Binbay

SOHRAM- DER

Genel Başkanı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

72 + = 80