2015 FAALIYET RAPORU

 

 

SOHRAM – DER

İşkence ve şiddet Mağdurları için Sosyal Yardımlaşma Rehabilitasyon ve

Adaptasyon Merkezi

2015 FAALIYET RAPORU

Adres: Kurt İsmail pasa 1. sokak Tavsanlı Apartmanı kat: 4 no: 10-11

ofis / Diyarbakır

Tel. : 00 90 412 224 44 77

e–mail : sohramder@gmail.com

web-site: www.sohram.com

SOHRAM-DER HAKKINDA GENEL BİLGİ

 Merkezimizin temel amacı her türlü şiddetten işkence, savaş, iç karışıklık, sosyal çalkantı, aile içi şiddet ve taciz… Vs. (kendisi veya yakınları) etkilenmiş kişilere sosyal yardım, eğitim desteği, hukuksal destek, psikolojik ve fiziksel rehabilitasyon hizmeti vermektir.

 Kurumumuzun temel ilkesi her türlü politik yapılanmadan bağımsız olmasıdır.

 Merkezimizin temel amacı mütevazı çalışmalarla insan olma erdemine ulaşmaktır.

 Derneğimiz 2000 yılından beri Diyarbakır’da faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumumuz nereden gelirse gelsin her türlü şiddete karşı Mücadele eder. Çalışmalarında kadın – çocuk ve yaşlılara özellikle öncelik tanır, hassasiyet gösterir.

Kurumumuz çalışmalarında dinler (Hristiyan-Müslüman-Alevi vd.) ve kültürler arası diyalogu eşitlik temelinde temel alır. Bu çerçevede Süryaniler, Aleviler, Ermeniler, Yezidiler, Nusayrîler ve diğer dinsel azınlıkların yansıra tüm etnisiterle bu temelde diyalogu geliştirmeyi esas alır.

Kurumumuz eğitim desteğini, rehabilitasyon ve sosyal yaşama katılımını, dinler ve kültürler arası diyalogu, mültecilere yardımı komple bir çalışma olarak ele almaktadır. Kurumumuz hizmet verdiği bireylerin topluma özgür ve etkin bir birey olarak katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. Hizmet verdiği şiddet mağdurlarının; psikoterapi, sağlık rehabilitasyonlarının yanı sıra bu mağdurların aile bireylerini de aynı kapsamda ele alarak çocuklarına eğitim yardımlarının yanı sıra aileye sınırlıda olsa sosyal yardımlar yapmayı amaçlamaktadır. Bu sorunlara ortak bir sistemle yaklaşılmadığında sonuca ulaşmanın mümkün olamayacağına inanmaktayız.

Merkezimiz bu amacını gerçekleştirmek için yaptığı çalışmaların ana hatlarını;

 • Eğitim desteği ve kurslar
 • Psikolojik Destek ve Hukuksal destek
 • Dinler ve kültürlerarası diyalog ve özgün değerleri paylaşım.
 • Mültecilere Yardım
 • Sosyal yaşama yeniden adaptasyon ve Sosyal yaşamda rehberlik, Kullanılmış veya kullanılmamış elbise ve eşya dağıtımı… Vb. faaliyetler olarak belirleyebiliriz.

Bu programlarımıza ek olarak imkânlarımız elverdiği oranda;

 •   Sağlık desteği (ücretsiz ilaç ve Muayene)
 • Hukuksal destek

 SOHRAM’IN BÖLGEMİZDE BARIŞ – MÜLTECİLERE YARDIM – ŞİDDET

POLİTİKALARINA KARŞI ETKİNLİKLERİ

Ortadoğu’da gelişen bir dünya savaşını andıran olayların dünyaya ve ülkemize yansımalarını önemseyen kurumumuz, bu yeni durum sebebiyle yeni bir görev yüklenme gereği duymuştur. Dört yıldır Suriye’de süren ve bir devletler vekâlet savaşına dönüşen iç savaş ve Irak’ın yıllardır devam eden iç savaş sebebiyle bölgemize kavimler göçünü andıran bir mülteci akınına sebep olmuştur. Savaşın barbarca yıkımından katliama varan saldırılarından korunmak için kaçan Suriyeli ve Iraklı savaş mağdurları (Arap, Kürt, Ermeni, Süryani, Yezidi, Türkmen, Alevi Sünni) yıl boyunca yeni bir mülteci dalgalarına yol açmış ve bölgemizde mülteci sayısı 900’000 ülke genelinde ise 3’000’000 ulaşmıştır. Bu atmosfer, hem ülkemizde hem de tüm dünyada istikrarsızlığa bunun sonucunda, milliyetçilik ve radikal anlayışların artmasına neden olmuştur. Devam eden savaş o coğrafyada yaşayan halkların (Arap, Kürt, Süryani, Ermeni, Türkmen vd.) katliamına dönüşmüştür.

Bu çerçevede SOHRAM yeni misyonunu eski faaliyetlerinin yansıra, yeniden yapılandırarak mültecilere yardım, dinler ve kültürlerarası diyalog olarak belirlemiştir. Sınırlı imkânlara sahip olan SOHRAM bu faaliyetleri gerçekleştirmeye çabalarken mevcut gücünü aşacağının ve zorlanacağının farkındadır.

Sürekli olarak söylediğimiz gibi Barış için mücadele zaman alır ve mantalitenin değişimini gerektirir. SOHRAM yeni misyonunda böylesi küresel bir çalışmayı hedeflemektedir. Bu sebeple SOHRAM yeni kadrolara ihtiyaç duymaktadır.

SOHRAM entelektüel kültürün geliştirilmesi dâhil olmak üzere uzun vadeli yeni programları şunlardır:

 • Etnik gruplar -kültürler ve dinler arası diyalog faaliyetleri.
 • Irak ve Suriye’de vekâlet savaşları sebebiyle oluşan ortaçağ anlayışının etkilerini azaltacak faaliyetler.
 • Suriyeli mültecilerle uzun erimli kalıcı ilişkiler geliştirmek.

Türkiye’de ve özellikle Diyarbakır’daki Mülteci sorunları ve çatışma ortamı:

Sınır komşumuz Suriye’de başlayan iç savaşa ortaçağdan kalma bir mezhep ve dinler savaşı olarak ve ne zaman biteceği belli olmadan devam etmektedir. Her gün vahşet olarak değerlendirilebilecek katliam ve saldırı haberleri gözlenmektedir. Bu katliamlardan kaçmaya çabalayan Suriyeliler komşu ülkelere sığınmaya çalışmaktadırlar. Güvenli bir sığınak olarak gördükleri Avrupa’ya ulaşmaya çalışan mültecilerin on binlercesi çoluk çocuk denizlerde hayatını kaybediyor. Çatışmaların seyri ve çatışan güçlerin yapısına bakıldığında her an yeni katliamların olabileceğinden kaygı duymaktayız. Uluslararası ve taraf güçlere bu riski ortadan kaldıracak önlemleri almaya davet ediyoruz.

Sohram Suriye’de süren savaşın durdurulması, mültecilerin durumu, mültecilere yardım ile ilgili basın açıklamaları ve duyarlılık çağrıları yaptı. Uluslararası çağrıları devlet başkanları ve Ankara’da bulunan elçiliklere yolladı. Bu konuda hassas bir duyarlılık gösteren İsviçre ve Kanada Ankara Büyükelçiliklerine teşekkür ederiz.

Tüm ülkelerde olduğu gibi büyük oranda bir mülteci dalgasına karşı bir düşmanlık algısı oluşur veya bazı şoven kesimlerce oluşturulmaya çalışılır. Gelen mültecilerin büyük bir bölümünde dil sorunu var. Gelen mültecilerin çoğunluğu Arapça konuşmaktadır. Küçük bir azınlıkta Kürtçe konuşmaktadır. Kürtçe konuşabilenler azda olsa Kürt bölgesinde daha kolay ilişki kurabilmekte ve iş bulabilmektedir. Arapça konuşanlarda ise bu sorunlarla baş etmek daha zor olmaktadır.

Kış mevsimi mültecilerin yaşamını daha da zorlaştırmaktadır. Bu zorluklar en çok hasta, hamile kadınlar, çocuklar, yaşlılar, dini azınlıklara (Hıristiyanlar, Yezidiler, Aleviler, vb) ait olanları daha çok etkilemektedir. Kamplar dışında kalan mülteciler ulusal veya uluslararası hiçbir yardım alamamaktadır. Kışın bu zor koşullarında mültecilere yardım edebilmemiz için yardımlarınıza acilen ihtiyaç duymaktayız.

Bu iç savaştan kaçan sığınmacılara kurumumuzca psikolojik, sosyal, hukuksal, eğitim, sağlık, bebeklere haftada 4 litre süt desteği, gıda yardımı, dil kursu, giyecek, yiyecek destekleri çerçevesinde çeşitli hizmetler sunulmuştur.

Suriyeli Bebeklere haftada 4 litre süt kampanyası çerçevesinde süt dağıtımı yapıldı.

Çözüm Süreci: Ne yazık ki 2015’te toplumun yeşeren kalıcı bir barış umutlarını somutlaştıracak projeler üretilemedi ve umutlar yerini bölgeyi iç savaşa sürükleyecek bir çatışma ortamının umutsuzluğuna sürükledi. Bu umutlardan en önemlisi çözüm süreci olarak adlandırılan Kürt sorununa ve Türkiye’deki tüm etnik-kültürel sorunlara kalıcı bir çözüm üretilmesiydi. Bu sürecin en büyük kazanımı, sürecin devam ettiği üç yıl boyunca güvenlik güçleri ve PKK arasında çatışmaların durmasıydı. Bu sayede her yıl çatışmalar sebebiyle ölen yüzlerce insanın bu süreç boyunca ölmemesiydi. Bu süreç sayesinde her yıl binleri bulan gözaltı dolayısıyla işkence ve tutuklamalarda ciddi bir azalma gözlemlenmişti.

Ne yazık ki, 2014 ve 2015’te de demokratikleşme amacıyla yetersizde olsa atılan adımlar politikacılar tarafından kazanım olarak görülüp geliştirmek için projeler geliştirmek yerine çatışmacı bir üslup benimsenerek, atılan adımlar görmezlikten gelinmeye devam edildi, dolayısıyla çözüm yerine çatışmalı ortam daha da körüklenerek etkin duruma geldi.

2015 yılında gerçekleştirilen seçimlerde halk barış özlemini dile getirerek kalıcı bir barışın sağlanması umuduyla oy kullandı. Gözlemlerimize göre bölgemiz belirli güçlerce sürekli gergin tutulmaya çalışılmaktadır. Bu politikalar sonucunda Suruç’ta patlayan bombayla başlayan Temmuz ayından itibaren yoğunlaşan ve kasım ayından itibaren şiddetlenerek devam eden bir iç savaşı körükleyen çatışmalar sonucunda toplumda ciddi bir infialin oluşmasına sebep oldu. Basında yer alan açıklamalara göz önüne alındığında 2015 yılında tahmini olarak 2’000’nin üzerinde insanımız hayatlarını kaybetti, yüzlerce insan yaralandı, 300’000’e yakın insanımız evlerini terk etmek zorunda kaldı. Halk öfke, korku ve çaresizlik üçgeninde sıkışıp kaldı.

Devlet kurumları (vilayet ve belediyeler) evlerini güvenlik sebebiyle terk etmek zorunda kalanlara gerekli barınma, beslenme ve benzeri destekleri sağlamada yetersiz kalmış, bu krizi yönetmekte yetersiz kaldığını gözlemlemekteyiz. SOHRAM bu konuda çok sınırlı olan imkânlarını sınırlarını aşacak şekilde seferber etmiş ancak sorunun kapsamı sebebiyle yetersiz kalmıştır. Bu konuda kurumumuzun diğer kurumlar nezdinde yapmaya çalıştığı tüm girişimler cevapsız kalmıştır.

Çatışma ortamında çok sayıda 18 yaşın altında çocuğun çatışmalarda yer almasına göz yumulduğu gözlemlenmiştir.  BM çocuk hakları sözleşmesine ve Cenevre sözleşmesine aykırı bu durumun insan haklarına aykırı bir durum olduğunu ve duyarlılık gösterilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Devlet kurumlarına ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uyulması hususunda hassasiyetle uyulması çağrısında bulunuyoruz.

Dünyanın ve özellikle bölgemizin geçmekte olduğu bu hassas dönemde, Çatışmanın her iki tarafına da sorunları ülkenin yıkımına sebep olacak çatışmalarla değil diyalog ve demokratik yol ve yöntemlerin esas alınacağı çözüm sürecine dönmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Sorunların çözümünde önemli aktörler olması gereken politikacılar halkın barış beklentilerini projelendirecek ve çözüm bekleyen siyasi olgularda sürekli tribünlere oynayarak edilgenlikten öteye geçememiş ve gerekli rolünü oynayamamıştır. Dolayısıyla siyasi kurumlar 2015 yılında da gerektiği gibi rollerini oynayamamıştır.

Mülteciler: Sayıları gün geçtikçe artan savaşın barbarlığından kaçarak ülkemize sığınmak zorunda kalan Suriyeli savaş mağdurlarına kısıtlı olan imkânlarımız dâhilinde Battaniye, ilaç, elbise, 0-2 yaş gurubu bebeklere haftada 4 litre süt, ev eşyaları, soba, yakacak, çocuklara ve yetişkinlere dil kursu, gıda yardımı, iş arama, ev arama vb. yardımlarda bulunulmuştur. Bu yardımlarımızdan ırk, din, mezhep ayırımı yapılmadan binlerce kişi yararlandırılmıştır.

Suriyeli mültecilere daha iyi hizmet vermek ve sorunlarıyla ilgilenebilmek amacıyla Suriyeli gençler ve Sohram gönüllülerinden oluşan bir komite kuruldu. Komitenin amacı, Suriye’de akan kanın durması için çalışmalar yapmak, göç eden Suriyelilerin sınırlarına yakın kalmalarını sağlamak ve Avrupa’ya göç etmelerini durdurmak, henüz göç etmemişlerin ise ülkelerinde kalmaları yönünde çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede bir basın toplantısı düzenlendi.

KURUMUMUZUN 2015 YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ETKİNLİKLER

 • Her argümanın (Din, Politika vb.) pervasızca kullanılarak insanların ötekileştirilmeye çalışıldığı bir dönemde, Toplumumuza yeni bir bakışı ve vizyonu getirdiğine inanarak gelenekselleştirdiğimiz; Kültürlerarası ve dinler arası diyalogu ve barışın temellerinin kavranması amacıyla merkezimizde “Diğerleri bizim gibidir, Bizler diğerleri gibiyiz” konulu seminerlerimize 2015 yılında da devam edildi. Bu seminerler aracılığıyla Dinler ve kültürler arası diyalog – eşitlik ve tolerans geliştirilmeye çalışıldı. 2004 yılından beri devam eden bu etkinliğimize bu güne kadar 1’156 kişi katıldı.
 • Aynı amaç çerçevesinde Mardin Darul Zahfaran Manastırı Metropoliti Sayın Saliba Özmen gönüllülerimizden oluşan bir heyetle ziyaret edilerek dinler arası diyalog çerçevesinde paylaşım sunulmuştur.
 • Aynı amaç çerçevesinde her yıl ülkemizin kültürel renklerini, hoşgörü ve saygıyı yansıtmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz “ Kültürel Renklerimizle Gökkuşağı ülkemiz” kültür Sanat etkinliğimizi çatışmalı ortam sebebiyle gerçekleştiremedik. Etkinliğimizde bölgemizde yaşayan kültür ve dinlerin yansıtılması hedefleniyordu. Etkinliğimizde Türkçe, Kürtçe, Arapça, Zaza’ca, Ermenice, Süryanice, Lazca, Azerice, Gürcüce, Yunanca, Rumca olmak üzere 11 dilde müzik dinletisi sunuluyordu. Süryani kadim kilisesi korusu, Pîr Sultan Abdal Derneği Semah ekibi ve ilahi grubu birlikte sahne alarak Dinlerin Birliği ve Eşitliği mesajını iletiliyordu.

Mardin Darul Zahfaran Manastırı Metropoliti Sayın Saliba Özmen ve Kırklar kilisesi ziyareti

 • Kurucu başkanımız Mim Yavuz Binbay tarafından 2004 yılında başlatılan dinlerin eşitliğini ve diyaloğunu yaşama geçiren ve gelenekselleştiren etkinlikler çerçevesinde SOHRAM, Paskalya ve Noel kutlamalarını Süryani kadim, Ermeni ve Keldani kardeşleriyle kutladılar. Her yıl Diyarbakır Meryemana Süryani Ortodoks kilisesinde yapılan kutlama bu yıl çatışmalı ortam sebebiyle Meryemana Süryani ûl kadim kilisesi sokağa çıkma yasağı ilan edilen sur ilçesinde bulunması sebebiyle her yılki gibi Meryemana Kilisesinde yapılacak ayine kitlesel katılımlarının katılımcılar ve güvenlik açısından sıkıntılı olacağını düşünerek bu yıl Noel bayramını 3 minibüs kiralayarak 26 aralık tarihinde Diyarbakır’daki Süryani, Keldani cemaati ve sohram gönüllüleriyle Mardin’deki Darul Zahfaran Manastırına giderek kutladı.

Basına açıklamada bulunan Kurucu genel başkanımız Mim Yavuz Binbay; 13 yıldır bu geleneği sürdürdüklerini ve bu gelenekle yaşanan tüm acı olaylara rağmen Süryani, Ermeni, Keldani kardeşlerimize binlerce yıl yaşadığımız birlikteliğin kardeşlik köprüsünü bugünkü kuşakla yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. SOHRAM olarak her hal ve koşulda bu geleneği sürdüreceğimizi ifade etmek istiyoruz. “Bölgemizin trajik tarihini bilincinde diyorum ki bir daha asla geçmişte yaşanan trajik olaylara bir daha izin vermeyeceğiz. Kardeşlerimize kendimiz gibi sahip çıkacağız. (Bkz. www.sohram.com)

 • OMCT’nin (Uluslararası İşkenceyle Mücadele Örgütü) bilgilendirmeleri doğrultusunda, dünyanın çeşitli ülkelerindeki insan hakları ihlalleri, idam cezasının uygulanmaması, çocuk – kadın ve genelde insan hakları ve çevre hususunda yapılan acil çağrılar için ilgili devletlerin kurumlarına (Dışişleri Bakanlığı, İçişleri bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Başkanları). vb. 84 yazı yazıldı.
 • 12 Haziran 2015’te on altıncısını düzenlediğimiz geleneksel piknik şenliğimiz bu yıl 26 Haziran BM İşkence ve Kötü Muameleyle Mücadele etkinlikleri çerçevesinde “ Suriyeli Mültecilerle ve Savaş Mağdurlarıyla Dayanışma ” teması altında düzenlenmiştir. Merkezimizden hizmet alanlar, aileleri ve duyarlı insanların katılımıyla yaklaşık 1’500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, Bağlar Belediyesi, Sur Belediyesi, çınar minibüs kooperatifi firması araç desteğinde bulundu. Piknik şenliğimizde çok dilli canlı müzik dinletisi, animasyon gösterileri, çocuklara ve yetişkinlere yönelik etkinlikler, sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği, ulaşım ve tüm hizmetler gönüllülerimiz tarafından ücretsiz olarak organize edilmiştir. (Bkz. sohram.com)
 • Psikolojik destek birimimizin sunumuyla 26 Haziran BM Uluslararası İşkence ve Kötü Muameleyle Mücadele günü dolayısıyla merkezimiz salonunda “ŞİDDET ORTAMINDA İNSAN HAKLARI” konulu seminer verildi.
 • ÖSS öğrencilerimize sınav kaygısı, sınav stresi ilgili psikolojik destek hizmetleri merkezimiz Psikolojik destek bölümü tarafından
 • Anneler günü kurumumuzdan destek alan ve katılmak isteyen tüm annelere açık bir kutlamayla kurumumuz salonunda çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.
 • Her yıl olduğu gibi 24 Kasım öğretmenler gününde kurumuzda hizmet veren gönüllü öğretmenlere öğrencilerimiz ve sosyal hizmet bölümümüz bir kutlama organize ettiler.
 • Sosyal hizmet bölümümüz ve rehber psikologlarımızın ortak çalışmasıyla öğrenci ailelerine aile içi iletişim ve ruh sağlığıyla ilgili hizmetler verilmiştir.
 • Yaşamının 45 Yılı insan hakları mücadelesinde geçen Kurucu genel başkanımız Mim Yavuz Binbay, bu alanda birçok katkılarda bulundu. Bu katkıları değerlendiren Uluslararası İşkenceyle Mücadele Örgütü (OMCT- Organisation Mondial Contre la Torture) tarafından dünyadaki 10 insan hakları savunucusu arasında seçildi.

Kurumumuza kurulduğundan beri, İsviçre Büyükelçiliğinin ve Kanada Elçilik kadroları, gerek ziyaretleriyle gerekse verdikleri desteklerle önemli katkılar sağlamıştır.

Bu zor dönemimizde duyarlılığını esirgemeyen Amnesty İsviçre’nin sunduğu özel katkıları için teşekkür ederiz. Ayrıca, birçok ülkeden gelen heyet ve kişilerin kurumumuza yaptığı ziyaretleri moral desteği vermiştir.

EĞİTİM DESTEĞİ VE KURSLAR

 

SOHRAM kuruluş amacı çerçevesinde 2000 yılından beri, Şiddet ortamından etkilenen çocuklara eğitim desteği projesi kapsamında bu güne kadar yaklaşık 1’453 öğrenciye eğitim desteği, psikolojik destek ve sosyal hizmet destekleri sunarak bu çocuklarımızın eğitimlerini devam ettirebilmelerine olanak sağlanmıştır. İlkokul, lise, Ortaokuldan beri destek verdiğimiz çocuklarımızdan bazıları üniversiteyi bitirip bizi gururlandırarak başarıyla hayata atıldı. Üniversiteye giremeyen lise mezunu çocuklarımız toplumla barışık ve eğitimli birer birey olarak yaşama daha güçlü tutundu. İşte eğitim desteğimizin kelimeye yer bırakmayan gurur veren sonuçları !

 • 2014–2015 eğitim yılında 19 gönüllü öğretmenle hafta sonları merkezimizde etüt dersleri, tamamlayıcı kurslar üniversite (LYS) ve (SBS) hazırlık, açık öğretim kursları verildi, Bu hizmetlerimizden toplam 164 öğrenci yararlandı.
 • Savaş mağduru Iraklı ve Suriyeli 48 öğrenci eğitim programımıza alındı.
 • Dicle Üniversitesine kayıt yapan veya üniversite eğitimini bitiren öğrencilerimiz kurumumuzda gönüllü öğretmen olarak hizmet vermektedir.
 • Kurumumuz desteklerinden yararlanarak bugüne kadar 191 öğrenci Üniversiteye girmeye hak kazandı. Üniversite öğrenimine devam eden 136 öğrencimiz bulunmaktadır.54 öğrencimiz ise üniversite eğitimini bitirdi.
 • Kurumumuz burs amaçlı bir fon oluşturulmuştur. Ancak ne yazık ki, bugüne kadar bu fon daha işlevli hale getirilerek üniversiteyi kazanan tüm öğrencilerimize simgesel boyutta da olsa burs verebilecek bir konum kazandırılamamıştır. Bu sebepten dolayı, Üniversiteyi kazanan tüm öğrencilerimiz burs desteği ihtiyacı hissetmesine rağmen bu öğrencilerimizden çok azına simgesel oranda bir burs verebilmekteyiz. Bu konuda duyarlı çevremizin desteğine ihtiyaç duyuyoruz ve desteklerini bekliyoruz. Bir Umutta Siz Olun !
 • Üniversiteye kayıt yapan öğrencilerimize imkânlar ölçüsünde kayıt masraflarının karşılanması ve burs desteği verilmiştir.
 • Suriye ve Irak’tan gelen yetişkin mültecilere etraflarıyla ilişki kurabilmek ve iş aramalarını kolaylaştırmak amacıyla Türkçe kurslar düzenlendi. Bu kurslarımızdan 84 kişi yararlandı.
 • Hafta sonu kurslara katılan öğrencilerimize merkez mutfağından ücretsiz yemek yeme olanağı sağlanmaktadır.
 • Öğrencilerimize ve gönüllülerimize özellikle dinsel çatışmaların ve ayırımcılığının kışkırtıldığı bu dönemde dinler ve Mezhepler arası eşitlik bir prensip olarak benimsetilmektedir.
 • Eğitim sonrası bir meslek sahibi olunduğunda aynı amaçlara gönüllü hizmet verme ideali benimsetilmektedir. Şiddet ortamının yarattığı olumsuz etkiler sonucunda topluma olan kaybolmuş güvenlerini yeniden sağlamak ve onları yeniden geleceğe umut duyan birer birey haline getirmek amaçlanmaktadır.

PSİKOLOJİK REHABİLİTASYON

 • Sohram Psikolojik destek birimi bir travma bölgesi olan bölgemizde, psikolojik desteğin önemini ve gerekliliğini kurumumuz 14 yılda 2’900’ü aşkın mağdura hizmet vererek bölge halkımıza bu hizmeti benimsetmiştir. Bu etkinliğimiz sonucunda psikoterapinin önemi bölgemizde önemsenir bir gerekliliğe dönüşmüştür.
 • Her yıl olduğu gibi 2015 yılında da görüşmeye başvuranların çoğunlukla kadınlar olduğu görülmektedir. Bu da toplumsal yaşantıda feodalitenin baskıcı aile yaşantısına getirdiği sonuçların etkisidir. Aile içi şiddet, dayak formatından çıkarak aile içi taciz, cinsel istismar yaşantılarının açığa çıkması şeklinde hemen olmasa da psikolojik destek süreci içerisinde ortaya konan gerçekler olarak saptanmaktadır.
 • Bu durumdan mağdur bayanların da görüşme sürecinde öncelikle maruz kaldıkları bu davranışı pasif kabullenme boyutundan aktif farkındalık boyutuna, bu durumla yaşayabilme ve mücadele edebilme düzeyine geçebildikleri gözlenmiştir.
 • Şiddet, işkence, savaş, aile içi şiddet, taciz veya cinsel istismar mağdurlarının psikolojik destek süreci sonucunda elde ettikleri en büyük ortak kazanım kendilerinin maruz kaldıkları her ne olursa olsun affedilmez gerçekler olduğu ve bu gerçeklerle mücadele edebilecek bir Özgüven benlik ve ego güçlerinin olması gerekliliğidir. Nitekim uzun yoğun ve sabırlı bir süreç sonucunda bu kazanımlar ile bireysel ve toplumsal ruh dinginliği bununla birlikte farkındalığı yüksek daha huzurlu uyumlu ve üretken bir yaşama dönüşmesidir.

Psikolojik destek servisimiz sürekli çok sınırlı bir bütçeyle çalışmalarını sürdürmek durumunda kalmaktır. Her ne kadar hizmetlerimize bunu yansıtmamaya gayret göstersekte, her geçen gün hizmetlerimize devam edebilmemiz için ciddi bir ek desteğe ihtiyaç duymaktayız. Bu konuda tüm duyarlı kişilerin ve kurumların desteklerini beklemekteyiz. Bu konuda duyarlı olan herkesi ve kurumları katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

Bilindiği gibi bölgemizde yaşanan toplumsal şiddet ortamı sebebiyle Toplumsal Travma boyutlarındaki sonuçlar ciddi anlamda tehlike sinyalleri vermektedir. Aile içi şiddet, geleneksel yapı ki kültürel mantalite gözetilmeden terimlerin ve olguların yerinde kullanılmaması bu olayları teşvik etmektedir. Şiddetin yoğun bir biçimde uygulanması sebebiyle işkence kadar ağır tahribatlara yol açmaktadır.

Bölgemizde ayrıca politik örgütler içinde de şiddet, kötü muamele ve psikolojik baskı yaygın bir biçimde uygulanmakta ancak hiçbir kesim tarafından dile getirilmediği ve ilgilenilmediği için tahribatları daha derin olmaktadır.

Merkezimiz 2015 yılında 184 şiddet, işkence, göç ve Savaş mağduruna tedavi hizmeti vermiştir.

Merkezimizde, halkımızın sosyal ve kültürel duyarlılığı göz önüne alınarak sadece bireysel görüşme uygulanmaktadır. Grup görüşme yöntemi ise uygulanmamaktadır.

Sunulan tedavi hizmetleri dışında hastalarımıza gönüllü avukatımız aracılığıyla ücretsiz hukuki danışmanlık desteği verilmektedir.

Başvurucularımıza ilişkin çeşitli bilgiler :

2015 yılı içinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını belirten 184 kişi tedavi olmak amacıyla Merkezimize başvuru yapmıştır. İlk kabul ve değerlendirmeler sonucunda başvuruculardan alınan bilgiler sonucu mağdurlara ilişkin çeşitli bilgiler aşağıda ki tablolarda gösterilmiştir. Merkezimize başvuran 184 mağdurdan en küçüğü 11 yaşında, en büyüğü ise 54 yaşındadır.

  Sayı
Kriter 1 Etnik Köken* Arap 62
  Türk 8
  Kürt 96
  Zaza 16
  Syriaque 2
   
Kriter 2 Başvurucuların yaşı 18 yaş üstü 158
  18 yaş altı 26
   
Kriter 3 Başvurucuların şiddete Politik 87
Maruz kalma sebepleri Adli suçlar 2
  Aileci şiddet 36
  Diğer sebepler (Savaş ve göç Suriye) 59
   
Kriter 4 Mağdurların şiddete maruz  Polis 84
Kaldıkları yerler Jandarma
  Aile içinde 47
  Diğer yerler 53
   
Kriter 5 Cinsiyetleri Kadın 102
  Erkek 82

*Etnik köken tablomuz başvurucunun kendi beyanı üzerine belirlenmektedir. Bazıları köken olarak Arap, Süryani veya Ermeni olduklarını, ancak Kürtçeye veya Türkçeye asimile olduklarını ifade etmişlerdir.

Tedavilerde Elde edilen sonuçlar:

İşkenceden ve şiddet kaynaklı tahribatların tedavi süreçlerinin uzun olduğu konusunda yapılan tespiti doğrulamaktadır. Bu mağdurların tedavileri 6 ayla bir sene arasında değişmektedir.

Başvurucularımızın bir bölümü tıbbi ve hukuki yardım ihtiyacı dışında sosyal yardım isteğinde de bulunmaktadırlar. Bu yardımları içeren destekler sağlanabildiğinde daha olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Mağdurların tüm tedavileri merkezimizce ücretsiz olarak karşılanmaktadır.

HUKUKSAL YARDIM

Bölgede yaşanan yoğun hukuksal sorunlara işkence ve savaş mağdurlarına, her ne sebeple olursa olsun şiddete maruz kalmış kişilere yardımcı olmak amacıyla gönüllü avukatımız aracılığıyla ücretsiz danışma hizmeti sunuldu.

SOSYAL Bölümümüz Etkinlikleri:

 • Suriyeli savaş mağdurlarına Battaniye, ilaç, elbise, bebek maması, soba, yakacak, dil kursu, gıda yardımı, iş arama vb. yardımlarda bulunulmuştur.
 • Merkezimizde düzenlenen butikte ihtiyaç sahiplerine kullanılmış veya kullanılmamış elbise, gıda ve eşya dağıtımı yapıldı. Bağışı yapılan eşya ve elbiseler gönüllülerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerinin kullanımına hazır hale getirtildi. İhtiyaç sahipleri haftanın her günü hizmetlerimizden yararlanılabilmektedir. Bu amaçla; 2015 yılında, 8’798 kişi elbise, gıda ve eşya bağışladı, bu dağıtımlarda yaklaşık 42’900 parça elbise, gıda ve eşya dağıtıldı, bu dağıtımlardan 15’862 kişi yararlandı.

 

 Sizde Butiğimize katkıda bulunarak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilirsiniz.

Siz duyarlı dostlarımızın maddi ve manevi katkıları hizmetlerin yaygınlaşmasında büyük önem taşımaktadır. Siz de bir çocuğun geleceğini kurmasına veya acılı bir yüreğin acısını hafifletmek için katkıda bulunabilirsiniz. Bu konuda tek kaynağımızsınız. Telefon ve mail adresimizle bizimle bağlantı kurmaktan çekinmeyiniz. Bu konuda çalışmalarımızı güçlendirecek ve yön verecek katkılarınızı ve önerilerinizi bekliyoruz. Bir Işıkta Siz Olun!

Bir hizmet almaya ihtiyacınız varsa, ihtiyacını duyduğunuz hizmeti sadece merkezimize başvurarak hiçbir ücret ödemeden alabilirsiniz.

Bu hizmetlerimizin gerçekleştirilmesinde ve insanlarımıza ulaştırılmasında,

Gönüllülerimize (öğretmen, müzisyen, gönüllü anneler, Mim gönüllüleri) ve çeşitli biçimlerde katkı sunanlara verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

BAĞIŞLARINIZLA; UMUTSUZA UMUT, ÇARESİZE ÇARE OLUN !

DERNEĞİMİZ YAPACAĞINIZ VE TOPLAYACAĞINIZ BAĞIŞLARLA GÜÇLENECEKTİR !

DERNEĞİMİZİN DAHA GÜÇLÜ HİZMET VEREBİLMESİ İÇİN BAĞIŞ YAPINIZ. !

YAPACAĞINIZ HER BAĞIŞ YENİ BİR UMUT, YENİ BİR IŞIK, Yeni Bir Hizmettir !

BAĞIŞLARINIZI KENDİNİZ VEYA BİR YAKININIZ ARACILIĞIYLA DERNEKTE MAKBUZ KARŞILIĞI YAPABİLİRSİNİZ !

YAPACAĞINIZ KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 6 =